1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   3 Utrecht
 4. Visie

Visie

Het MIRT-gebied Utrecht omvat de provincie Utrecht. Utrecht is onderdeel van de Noordvleugel en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Utrecht was in 2011 de provincie met het hoogste bruto regionaal product per inwoner: ongeveer € 42.800. Verklaringen voor de sterke economische positie zijn de centrale ligging, de bereikbaarheid per auto en spoor, de aantrekkelijke en gevarieerde woon- en werkmilieus en de aanwezigheid van een jonge en hoogopgeleide bevolking. Utrecht is sterk in de kenniseconomie en scoort hoog waar het gaat om de sectoren creatieve industrie en life-sciences. Daarnaast is de financiële en de zakelijke dienstverlening goed vertegenwoordigd in de regio. Ook de landschappelijke en cultuurhistorische waarden (van onder meer de Limes, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Utrechtse Heuvelrug) dragen bij aan de economische kracht. Vanwege de centrale ligging vormt Utrecht het kruispunt van verbindingen binnen Nederland. In fysieke zin is de Utrechtse regio de draaischijf tussen twee mainports en twee metropolitane regio’s (Amsterdam en Rotterdam/Den Haag), de Brainport Eindhoven, de rest van Nederland en een deel van het Europese achterland.

  Op de schaal van de Noordvleugel is een gezamenlijke beleidsstrategie van Amsterdam en Utrecht nodig om nadelige beleidsconcurrentie te voorkomen en voldoende kritische massa te bereiken zodat bedrijven zich (verder) specialiseren, schaalvoordelen benutten, elkaar aanvullen en door clustering tot de internationale top kunnen (blijven) behoren. Eén van de acties om de samenwerking te versterken is dat Noordwest-Nederland, Utrecht en het Rijk samen de actualisatie van de gebiedsagenda’s Noordwest-Nederland en Utrecht oppakken. Het streven is om tot één gebiedsagenda met een gezamenlijke visie op de Noordvleugel te komen.
  In Utrecht is ook het bedrijfsleven betrokken bij de actualisatie van de gebiedsagenda. Dit past bij de vernieuwing van het MIRT waarbij nog meer dan voorheen met alle betrokken partijen aan de gezamenlijke opgaven in een gebied wordt gewerkt.

  Brug

  Download PDF

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu