1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   3 Utrecht
 4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Utrecht

Naast de afronding van de Vinex-taakstelling in Leidsche Rijn staat binnenstedelijk bouwen hoog op de Utrechtse agenda. De herontwikkeling van het stationsgebied Utrecht en de OV terminal is in volle gang. Hieraan gekoppeld is de ambitie om op het gebied van regionaal openbaar vervoer (OV) een kwaliteitsverbetering te bereiken. De aanleg van een tram naar Utrecht Science Park/De Uithof vormt daarin een belangrijke stap.

  Utrecht Science Park is een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven, de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Utrecht Medisch Centrum. Het is een bron van en voor nieuwe kennis en een belangrijk economisch kerngebied. De koppeling met het stedelijk gebied Utrecht en andere kennisinstellingen in de omgeving zoals TNO, KNMI, RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving kan worden versterkt. De capaciteitsuitbreiding van de A27 kan aangegrepen worden om De Uithof dichter bij de stad te brengen door de passages te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Ook zijn er kansen om het cultureel erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar te maken. De komende periode zullen betrokken partijen (Rijk, gemeente, provincie) een gezamenlijke agenda opstellen voor het verder in gang zetten van deze gebiedsontwikkeling.

  Op de langere termijn komt één groter gebied als kansrijke ontwikkellocatie naar voren, namelijk de A12-zone tussen Oudenrijn en Lunetten. Dit is een potentiële transformatie- en verdichtingslocatie van randstedelijk formaat. Voor de A12-zone is in het voorjaar van 2011 een ontwikkelperspectief geschetst dat houvast geeft aan een proces van actief rentmeesterschap tot 2025. Het Rijk zal in dit gebied na 2020 de rijksweg A12 verbreden.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu