1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   Project- en programmabladen
 4.   Projectkaarten
 5. Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta

Klik in onderstaande kaart op de nummers om het bijbehorende project PDF bestand te openen.

  Verkenning

  1. Capaciteit Volkeraksluizen
  2. Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding
  3. Verkenning Grevelingen
  4. Zandhonger Oosterschelde

  Planuitwerking

  1. Grote Zeesluis in kanaal Gent-Terneuzen
  2. N61 Hoek-Schoondijke
  3. Volkerak Zoommeer

  Realisatie

  1. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde
  2. N62 Kanaalkruising Sluiskil
  3. Natuurcompensatieproject Perkpolder
  4. Sloelijn + Geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn

  Beheer & Onderhoud

  1. Rotterdam-België/Zeeland (renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren)
MIRT Projectenboek 2013

Hoofdmenu

Servicemenu