1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   Over het MIRT
 4. Gerealiseerde projecten 2012

Gerealiseerde projecten 2012

Waterbeheren*

 • Integrale Inrichting Veluwerandmeren 
 • Masterplan Haringvliet (conservering staal/elektronica bewegingswerken) 
 • Natte natuurprojecten IJsselmeergebied
 • Verruiming vaargeul Westerschelde

  Waterkeren*

  • Innovatie Delta Technologie (nationaal programma ) 
  • Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water (nationaal programma)
  • Pilot Zandmotor Delflandse kust

  Hoofdwegen

  • A2 Oudenrijn-Everdingen 
  • A9 Alkmaar-Uitgeest 
  • A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum 
  • A74 Venlo
  • N9 Koedijk-De Stolpen

  Spoorwegen personen

  • BB21 (Beheersing en Beveiliging in de 21e eeuw, nationaal programma)

  Spoorwegen goederen

  • Geluidspilots spoorgoederenvervoer (nationaal programma)

  Regionale/lokale infrastructuur

  • Busverbinding Zoetermeer-Rodenrijs (ZORO)

  Vaarwegen

  • Amsterdam-Rijnkanaal/Lek 
  • Kanaal Gent-Terneuzen (baggeren, oevers en sluizen)
  • Zuid-Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6)


  * Categorie indeling conform Begroting 2012.

  Gerealiseerde projecten 2012
MIRT Projectenboek 2013

Hoofdmenu

Servicemenu