1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   8 Oost-Nederland
 4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Zwolle-Kampen Netwerkstad

Zwolle-Kampen Netwerkstad is een regio met aantrekkingskracht voor instellingen en bedrijven. De grootste opgave is te voorkomen dat er op dit knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen knelpunten ontstaan vanwege de verwachte groei van de mobiliteit op de (middel)lange termijn, mede als gevolg van de aansluiting op de Hanzelijn. De ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle is daarbij voor de regio een essentiële opgave. De economische en demografische groeiopgave van Zwolle-Kampen komt in een nieuw perspectief te staan door de water- en klimaatopgave in de IJsseldelta. Keuzes en nieuwe functiecombinaties zijn nodig om de gevolgen van mogelijke peilverhoging en rivierverruiming op te vangen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor de verstedelijkingsen bereikbaarheidsopgaven.

  Regio Stedendriehoek

  Het Assenkruis van A1 en IJsselzone vormt de kern van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en verbindt de regio met de andere stedelijke regio’s in Oost-Nederland. Het Assenkruis wordt versterkt door een combinatie van infrastructurele- en waterveiligheid maatregelen en gebiedsontwikkeling.

  Het Rivierengebied

  De waterveiligheid is een randvoorwaardelijke opgave voor dit gebied. Het beter benutten van de totale capaciteit van de bestaande achterlandverbindingen in het rivierengebied (water, spoor, weg) en het onderzoeken van de mogelijkheden om het goederenvervoer via de weg om te buigen naar vervoer over water en spoor is voor dit gebied een belangrijke vervolgopgave. Tenslotte heeft de regio de ambitie om de gunstige ligging van het gebied (langs het assenkruis A2/A15 en de achterlandverbindingen) beter te benutten (logistiek) om daarmee de regionale economie verder te stimuleren en te ontwikkelen.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu