1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   2 Noordwest-Nederland
 4. Visie

Visie

Het MIRT-gebied Noordwest-Nederland beslaat de provincies Noord-Holland, Flevoland en het IJsselmeergebied. Centrale ambitie voor Noordwest-Nederland is behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie. In de gebiedsagenda voor Noordwest-Nederland ligt het accent van deze ambitie op de ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam, die internationaal een sterke economische positie kent. Schiphol is een belangrijke vestigingsplaatsconditie voor internationale bedrijven, hoofdkantoren en kenniswerkers en is cruciaal voor het aantrekken van bedrijfsfuncties op het gebied van research en development, sales en logistiek. Naast de mainport Schiphol wordt de internationale concurrentiepositie versterkt door de zeehaven Amsterdam, de economische clusters handel en logistiek, zakelijke en financiële dienstverlening (de Zuidas), agrologistiek, ICT en nieuwe media, de creatieve industrie en flowers&food (de Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord). Dit sluit aan bij het topsectorenbeleid. Voor een sterke internationale concurrentiepositie is bovendien de aanwezigheid van voldoende beschikbare en bij de behoefte passende woningen van groot belang.

  Door meer samenwerking en samenhang tussen de MIRT gebieden Noordwest-Nederland en Utrecht op de schaal van de Noordvleugel te realiseren, kan de huidige positie in de Europese top-10 van stedelijke regio’s op het gebied van het vestigings- en ondernemingsklimaat, het aantrekken van kennis(werkers) en investeringen behouden of versterkt worden. Om de samenwerking vorm te geven hebben Noordwest-Nederland, Utrecht en het Rijk onder meer de actualisatie van de gebiedsagenda’s Noordwest-Nederland en Utrecht samen opgepakt. Het streven is te komen tot één gebiedsagenda met een gezamenlijke visie op de Noordvleugel. Het opstellen van één gebiedsagenda en het op het bestuurlijk overleg MIRT bespreken van de centrale thema’s daaruit past bij de vernieuwing van het MIRT.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu