1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   2 Noordwest-Nederland
 4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Naast de hiervoor beschreven gebiedsopgaven zijn er in de Metropoolregio Amsterdam nog andere gebiedsopgaven gedefinieerd, die ieder met hun eigen specifieke kansen en aspecten bijdragen aan de ontwikkelrichting voor het totale gebied. Dit zijn IJburg, de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein, Zuidoostlob, Amstelveen-Amstelland, Haarlem en IJmond, Zaanstreek en Waterland, Gooi- en Vechtstreek, Lelystad Zuid. Ook buiten de Metropoolregio Amsterdam is een aantal opgaven van belang.

  Ontwikkelrichting Noord-Holland Noord

  De ruimtelijke inzet in Noord-Holland Noord is gericht op de verdere ontwikkeling van de eigen kracht van het gebied en is daarmee tevens ondersteunend voor de Metropoolregio. Tussen 2010 en 2020 worden 24.800 woningen gebouwd, terwijl de vervangingsopgave maximaal 3.200 woningen omvat. Cruciaal voor dit gebied is het meer in evenwicht brengen van de woon/werkbalans. Om dit te bereiken moeten er minimaal 10.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast moet de capaciteit van wegen en spoor op orde zijn. De reconstructie van de regionale wegverbinding N23 Alkmaar-Hoorn-Enkhuizen-Lelystad-Zwolle kan een extra impuls geven aan het vestigingsklimaat in deze zone. Delen van de regio krijgen mogelijk te maken met bevolkingskrimp; het is noodzakelijk hier tijdig op te anticiperen. In het gebied vormen de Agriboard met Seed Valley en de Energyboard twee onderscheidende economische clusters, die van groot belang zijn voor deze regio.

  Ontwikkelrichting Flevoland

  Gezien de ruimtelijke beperkingen in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio en in Utrecht is een flink deel van de verstedelijkingsopgave in de provincie Flevoland gesitueerd, met name in Almere. Deze nieuwbouwopgave dient hand in hand te gaan met kwaliteitsverbeteringen voor de huidige bewoners. De ontwikkelingen van de luchthaven Lelystad en binnenhaven Flevokust versterken niet alleen de ontwikkeling van de mainport Schiphol en de haven van Amsterdam, maar vooral de ruimtelijk-economische structuur van Flevoland. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam en voor de drievoudige ambitie in het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu