1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   7 Limburg
 4. Visie

Visie

Het MIRT-gebied Limburg omvat de provincie Limburg. Limburg ligt tussen stedelijke agglomeraties als de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit. De provincie grenst voor het overgrote deel aan onze buurlanden en wijst als het ware richting Europa. Limburg is ook de thuisbasis voor meerdere topsectoren (chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, life sciences & health and care, agro-food, logistiek en energie) en maakt deel uit van de brainport Zuidoost Nederland en de toptechnologische regio Eindhoven-Leuven- Aachen triangle (ELAt). De provincie heeft een hoge recreatieve aantrekkingskracht. Het langetermijnperspectief voor Limburg is behoud en versterking van het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven, waarbij de kwaliteit van wonen en leven, het menselijk kapitaal, een sterk en duurzaam economisch profiel en goede verbindingen de vier kernambities vormen. Limburg wil de sterke economische sectoren verder versterken, in aansluiting op de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), het topsectorenbeleid en de Visie Brainport 2020.

  Een samenwerkingvorm tussen overheden, onderwijs en marktpartijen die kiest voor een integrale benadering, is in Limburg het kompas. Dit is ook een benadering die past in de vernieuwing van het MIRT.

  Kassen

  Download PDF

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu