1. Home
 2. Help

Help

Over deze site

De projecten en programma's uit de hoofdstukken 1 tot en met 9 (Nationaal en de acht gebieden) vindt u op de webpagina Project- en programmabladen. Op deze webpagina kunt u op diverse kenmerken van de projecten en programma's zoeken. De project- en programmabladen kunnen elk als PDF-document in een apart venster worden geopend.

Als u de Adobe Reader nog niet heeft kunt u deze gratis downloaden.

Meer informatie

  Disclaimer

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is niet verantwoordelijk voor typefouten en/of onvolkomenheden in de teksten en het kaartmateriaal van deze applicatie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Verschillen ten opzichte van het gedrukte boek zijn mogelijk. De versies op deze site zijn de meest actuele en geldende.

  Aan de inhoud van deze applicatie kunnen geen zelfstandige rechten worden ontleend.

   MIRT Projectenboek 2013

   Hoofdmenu

   Servicemenu